Ana içeriğe atla
Çevre Sağlığı

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Nükleer tıp alanında yaşamsal hastalıkların tanı ve tedavisinde öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla insan hayatına değer katan  Eczacıbaşı Monrol, Türkiye ve gelişmekte olan çevre ülkelerde tüm paydaşları için değer yaratan öncü bir şirket olmayı ana hedefi olarak benimsemiştir. Yaşamsal hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılan bu ilaçları  üretirken, önleyici tedbirler alarak,  çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve sağlık hizmetlerinden yararlanan tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak   birincil önceliğimizdir. Tüm çalışmalarımızı proaktif bir yaklaşımla toplumun sağlığını ve güvenliğini   çevreyi  koruyarak  sürdürülebilir bir ortamda yürütmek temel amacımızdır.  Bu amaç çerçevesinde, tüm paydaşlarımıza karşı hissettiğimiz sorumluluk duygusu ile iş süreçlerimiz ve değer zincirimiz ile ilgili  açık, şeffaf ve yapıcı bir iletişim ağı kurarak sürekliliğini  sağlamayı taahhüt ederiz. Eczacıbaşı Monrol üst yönetimi olarak bu misyon çerçevesinde tüm faaliyetlerimizde; 
  
•    Yükümlü olduğumuz tüm ulusal/uluslararası yasal ve diğer şartları bütün süreçlerimizde uygulayacağımızı ve etkinliğini takip edeceğimizi, 
•    Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri şartları doğrultusunda yenilikçi projeler ışığında, tüm süreçlerimizi sürekli geliştireceğimizi ve iyileştireceğimizi, 
•    Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri içerisindeki tüm süreçlerimizle ilgili riskleri ve fırsatları değerlendirip, gerekli aksiyonları belirlemeyi ve iyileştirmeyi yapacağımızı,
•    Tüm faaliyetlerimizde atık, su ve enerji  ayak izlerini belirleyerek, çevrenin korunması ile  kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi amacıyla; temiz üretim teknolojilerini kullanmayı teşvik edici  projeler gerçekleştireceğimizi ve sürekliliğini sağlayacağımızı, 
•    Sürdürülebilir bir çevre için, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli bir şekilde kullanılacağımızı,
•    Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri ile ilgili  farkındalığı artırmak için çalışanlarımıza eğitimler vereceğimizi,
•    Çalışanlarımızın Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği  ile ilgili  görüş ve  önerileri için etkin  ve katılımı teşvik edecek   gerekli  altyapıyı sağlayacağımızı,  çözüm önerilerini değerlendirip uygulamaya alacağımızı,  
•    Çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumak ve güvenliğini sağlamak için tehlikeli durumların tespitini ve kontrolünü sağlayarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önleyecek tedbirler alacağımızı,
Taahhüt ederiz.