Eczacıbaşı Nükleer Tıp alanında büyüyor

Eczacıbaşı-Monrol, moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim faaliyetleri yürüten, ar-ge ve ileri teknoloji firması Mol-Image’ı satın alarak, nükleer tıp alanındaki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım daha attı.

 

Moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim faaliyetleri yürüten Mol-Image’ı bünyesine katan Eczacıbaşı-Monrol, halen kullandığı bazı ilaç etken hammaddeleri ve sarf malzemeleri ile ilerleyen dönemler için planladığı yeni ürünlerini, Mol-Image’ın AB ülkeleri ve ABD’deki iyi üretim koşullarına uygun ortamında geliştirilmeyi ve üretmeyi planlıyor. Ayrıca, Mol-Image’ın geliştirdiği ve nükleer tıpta kullanılabilecek inovatif cihaz ve ekipmanların, Eczacıbaşı-Monrol satış kanalı üzerinden başta Türkiye ve Avrupa olmak üzere tüm dünyaya sunulması da hedefleniyor.

 

Satınalma nedeniyle düzenlenen imza töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Erdal Karamercan, büyümede itici güç olarak değerlendirdikleri inovasyona stratejik öncelikler arasında yer verdiklerini belirterek, “İnovasyon çalışmalarımızda artık radikal inovasyon aşamasına geldiğimize inanıyoruz. Mevcut iş alanlarımızda rekabet avantajı ve yeni fırsatları ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirirken, radikal inovasyonu getirecek yatırımlar da yapıyoruz. Bunlardan biri de Mol-Image’ın Eczacıbaşı-Monrol bünyesine katılmasıdır” dedi.

Karamercan, satınalmanın yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki hedefleri ile de örtüştüğünü vurgulayarak, “Mol-Image, nükleer farmasötik alanında gerçekleştirdiği ar-ge ve inovasyon çalışmalarıyla gücümüzü artıracak ve hem yurtiçi, hem de yurtdışı yatırımlarla büyümesini sürdüren Eczacıbaşı-Monrol’ün sektör liderliğini, Türkiye’nin yanısıra, hedeflenen dış pazarlara taşıyacaktır” dedi.

Bozlu Holding ve Mol-Image Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolçay da, Eczacıbaşı-Monrol’ün bu satınalma ile nükleer tıp alanında gelişmelerin bizzat içinde yer alarak öncülük eder konuma geldiğini vurguladı. Eczacıbaşı-Monrol’ün attığı bu önemli adımın, dünyada geliştirilmekte olan yeni moleküler görüntüleme teknolojilerinin eş zamanlı olarak Türkiye’de sunulmasına imkan sağlayacağını ifade eden Dr. Şükrü Bozluolçay, “Bu sayede, şu anda erken teşhisi mümkün olmayan bazı hastalıkların teşhis ve tedavi planlaması daha sağlıklı yapılabilecek” dedi.

 

MOL-IMAGE HAKKINDA

Bozlu Holding kuruluşlarından olan Moleküler Görüntüleme A.Ş. (Mol-Image), nükleer tıp alanında ar-ge çalışmaları yapmak, uygulamaya yönelik çalışmalarla yeni gereksinimleri saptayarak yeni cihazlar, kimyasallar, radyofarmasötikler ve radyasyondan korunma ekipmanları geliştirmek amacıyla 2002 yılında kuruldu. 1 Haziran 2008 tarihinde, mevcut binasında ar-ge faaliyetlerine başlayan Mol-Image, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kampüsü Teknoloji Serbest Bölgesi içerisinde 1500 metrekarelik alanda kurulu tesisinde molekül sentezi, mekatronik cihazlar ve radyasyondan korunma gereçlerinin geliştirilmesi ve üretimine yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

 

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Erdal Karamercan ve Bozlu Holding ve Mol-Image Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şükrü Bozluolçay

Tüm Haberlere Git