9 Ocak 2009 günü İzmir Tesisimiz ilk FDG üretimini gerçekleştirdi.

Eczacıbaşı-Monrol, 9 Ocak 2009 tarihinde İzmir Tesisinde  ilk FDG üretimini gerçekleştirdi.

 

Gebze, Ankara ve Adana'dan sonra İzmir Tesisimizde de 9 Ocak 2009 günü ilk FDG üretimi başarı ile gerçekleştirildi.

Tesis insaatının tamamlanmasının ardından, cihaz ve ekipmanların temini ile üretim faaliyeti için ana hazırlık süreci başlatılmış, cihaz ve kipmanların kurulumu, test ve kalibrasyonlarının yapılıp, devreye alınması sonucunda deneme üretimine geçilmiştir.

 

Tesisimiz 24 Haziran 2008 tarihinde Türkiye Atom Enirji Kurumu (TAEK) denetimleri ile TAEK Lisans Belgesi almayı hak kazanmıştır.

 

31 Ekim 2008 tarihinde Beşeri Tıbbi Ürün İmalathaneleri Yönetmeliği ve GMP klavuzu doğrultusunda Sağlık Bakanlığı denetimi ile üretim izni alınmış ve seri üretim süreci başlamıştır.

 

Tesisimizin üretime geçmesi ile İzmir dışında Ege Bölgesinde yer alan illerimizdeki hastaneler ve nükleer tıp merkezleri de FDG temini imkanına kavuşmuştur.

 

Nükleer Tıp uygulamalırın hız kazandığı günümüzde, tesisimizin üretim faaliyetine geçmesinin ardından Ege Bölgesinde PET yatırımlarının artmasını beklemekteyiz.

Tüm Haberlere Git