MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nden BASIN BİLDİRİSİ - 26 Mayıs 2006 MONROL NÜKLEER ÜRÜNLER TİCARET ve SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nden BASIN BİLDİRİSİ

Şirketimiz, Nükleer Tıp Merkezlerinde hastaların teşhis ve tedavisi için kullanılan radyoaktif ilaçları üreten Doğu Avrupa ve Orta Doğu coğrafyasındaki tek kuruluştur. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerine önemli katkılar sağlayan üretim faaliyetimiz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) kurallarına göre ve T.C. Başbakanlık Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) denetiminde gerçekleştirilmektedir.

 

Üretim için gerekli olan hammaddeler ithalat yoluyla sağlanmakta ve her ithalat partisinde hangi ham maddeden ne miktarda alındığı, ayrıca üretim sonrası hangi üründen hangi merkeze ne miktarda ve ne zaman radyoaktif ilaç gönderildiği muntazaman TAEK’e bildirilmekte ve denetlenmektedir.

 

Öte yandan gerek radyoaktif ham maddelerin ve gerekse ürünlerin ambalajları ve taşınma koşulları bütün Dünya’da geçerli olan IAEA kurallarına göre düzenlenmektedir. Bu kuralların temel felsefesi ambalaj şeklinin ve materyalinin her türlü risk senaryosu değerlendirilerek hazırlanmış olmasıdır.

 

24.Mayıs.2006 Çarşamba günü Atatürk Havalimanı Kargo bölümünde oluşan yangın nedeniyle bir kısım ham maddemizin zamanında temin edilememesi sonucunda üretim düzenimiz aksamış ve Nükleer Tıp Merkezleri ile hastalarımıza olağan süreçte ürün teslimi gerçekleştirilememiştir.

 

Söz konusu yangının başlangıcından itibaren TAEK ile temasa geçilmiş ve ham maddelerin çevreye zararlı olabilme potansiyeli sürekli olarak denetlenmiştir.

 

Bütün ilgililerin, itfaiye teşkilatımızın üstün çabaları ; Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun seçkin ve yetkin personelinin denetimi sonucunda çevre için sakınca oluşturabilecek olumsuz hiçbir durumun ortaya çıkmadığı kesin olarak saptanmıştır.

 

Hastalarımıza gerekli olan ilaçları zamanında ulaştıramamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Çevresel hiçbir sorunun oluşmaması bu üzüntümüzü kısmen hafifletmektedir.

 

Ülkemiz sanayi ve ticareti için stratejik konumdaki Atatürk Havalimanı Kargo Bölümü yangınından etkilenen bütün kuruluşlara ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken ; içten gayretleri ve katkıları nedeniyle üstün düzeyde yönetim sergileyen bütün ilgililere ve özellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bütün personeline minnet ve şükranlarımızı sunarız.

 

Saygılarımla,

Şükrü BOZLUOLÇAY 

 

MONROL Yönetim Kurulu Başkanı

 

Tüm Haberlere Git