MONROL ANKARA ÜRETİM TESİSİNDE ÜRETİME BAŞLANDI

Tesisin üretime başlaması ile ülkemiz ikinci radyofarmasötik üretim tesisine kavuştu ve böylece Ankara ile birlikte Kayseri, Konya, Eskişehir, Afyon, Kırıkkale gibi bölge illerinde bulunan hastaneler ile nükleer tıp merkezleri FDG temelli görüntüleme yapma imkanına kavuştu.

Tüm Haberlere Git