"KLİNİK ONKOLOJİDE PET VE MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME SEMPOZYUMU"

7-9 Aralık 2007 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Klinik Onkolojide PET ve Moleküler Görüntüleme Sempozyumu"na sponsor olarak katıldık. Şirketimizi temsilen Uğur Bozluolçay, Dr.Ayşe Sungur, Hasan Ulaş Özcan, Feza Gazioğlu ve Şenay Türkoğlu katılmışlardır

Tüm Haberlere Git