Monrol Nükleer Ürünler A.Ş. Nükleer tıp alanındaki faaliyetine radyofarmasötik ithalatı ile başladı.
  TAEK-ÇNAEM (Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Türkiye Atom Enerjisi Ajansı) işbirliği ile ilk yerli 99Mo/99mTc Jeneratörü üretimi için çalışmalar başlatıldı.
  ÇNAEM'de 99Mo/99mTc Jeneratörü'nün üretimine başlandı ve Türkiye Nükleer Tıp pazarına sunuldu.
  TÜBİTAK Teknopark / Gebze'de bulunan tesiste F18 FDG (Florodeoxy-D-glukoz), PET ve SPECT ürünlerinin üretimine başlandı.
  TAEK'ten Radyasyon Güvenliği Belgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı'ndan GMP  "İyi Üretim Uygulamaları" belgesi alındı.
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi lisansları alındı.
  Ürün yelpazesinin genişletilmesi amacıyla, radyofarmasötik kiti üretimi için GMP lisansı yenilendi.
  Ankara Tesis'te üretime başlandı.
  Adana Tesis'te üretime başlandı.
  Eczacıbaşı İlaç Sanayi ile yapılan %50-50 ortaklık anlaşması ile nükleer tıp alanında kullanılan radyofarmasötiklerin imalatı, ithalatı ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve Sanayi A.Ş., Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş adını aldı.
AB ülkelerinde İyot-131 Oral Solüsyon & Kapsül ve 99Mo/99mTc Jeneratörü ürünlerinin ruhsatlandırma çalışmaları başlatıldı.
  İzmir Tesis’te üretime başlandı.
  İstanbul Tesis'te üretime başlandı.
EU-GMP belgesi alındı.
Bir Ar-Ge ve ileri teknoloji firması olarak moleküler tıp konusunda araştırma, geliştirme, inovasyon ve üretim faaliyetlerini yürüten Mol-Image satın alındı.
Yeni bir PET radyofarmasötiği olan ve kemik görüntülemesinde kullanılan Na18F'ın lansmanı yapıldı
ve üretimine başlandı.
Antalya Tesis'te üretime başlandı.
  Bükreş ve Malatya Tesislerinde üretime başlandı.
Nükleer tıpta kullanılan radyasyon ölçüm ve korunma ekipmanları alanında dünyanın en tanınmış markası Capintec satın alındı.
  Kahire siklotron tesisinin hisseleri devralındı
  Polonya Tesis' te üretime başlandı.