Politikamız   |   Sertifikalar
 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Ürün ve hizmetlerimizi, müşteri odaklılık temel ilkesiyle;  iyi üretim kurallarına  (cGMP) uygun olarak üretmek ve sunmak, hizmette kaliteyi, devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi sağlamaktır.
 

Bunun için;

 • Etik kurallara uymayı 
 • cGMP  uygun üretim için  her türlü kaynak ihtiyacını sağlamayı, teknolojiyi takip ederek yüksek standartlarda üretim yapmayı, 
 • Kalite ve ürünler konusunda geçerli olan yasal gereklilikleri takip ederek uygulamayı 
 • Çalışanlarımızın  kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı,

 Taahhüt ederiz.
 

ÇEVRE ,  İŞ SAĞLIĞI  VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ 
 

Sürdürülebilir kalkınma ve sosyal sorumluluk bilinciyle, ürünlerimizin yaşam döngüsünün çevreyi en az etkileyecek şekilde planlanmasını, üretilmesini ve izlenmesini sağlamak, çalışanlarımız için  sağlıklı, güvenilir çalışma ortamı oluşturmaktır.
 

Buna ulaşmak için;  

 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, tüzük ve ilgili diğer standartlara uymayı, 
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmayı, 
 • Atıklarımızı kaynağında azaltmak, geri dönüşümünü sağlamak ve geri kazanılmayan atıkları uygun tekniklerle yok etmeyi, 
 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre duyarlılığı konularında tüm çalışanları ve işbirliği yapılan kuruluşları bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı,  
 • Çalışanların  sağlıklarını korumak için gerekli tedbirleri almayı, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi, 
 • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri belirleyerek maruz kalınabilecek tehlikeleri en aza indirgemeyi ve uygun teknolojiyi kullanarak koruyucu ve önleyici tedbirler almayı,
  Yönetim olarak Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin bütününü periyodik olarak  gözden geçirmeyi ve sistemin performansını sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ederiz.